SHISHA NAKHA

SMOKE 2U - Kohleanzünder 1000W inkl. 1KG Cocodalya Kohle

€19,90
  • SMOKE 2U - Kohleanzünder 1000W inkl. 1KG Cocodalya Kohle

SHISHA NAKHA

SMOKE 2U - Kohleanzünder 1000W inkl. 1KG Cocodalya Kohle

€19,90
Das Set beinhaltet einen SMOKE 2U - Kohleanzünder mit 1000W mit 1 KG Kohle von Cocodalya.